โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

เกี่ยวกับเรา

" ผมมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปที่แขน คุณหมอตรวจพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ คุณหมอแนะนำให้ทำการสวนหลอดเลือดหัวใจ ผมทราบว่า รพ.ทีอาร์พีเอช มีแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือดหัวใจและความพร้อมของเครื่องมือ ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจและเลือกรักษาที่นี่ "

MR.PAULFRODE JANSEN
ผู้เข้ารับการรักษาด้วยการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน

" ผมมีอาการแน่นหน้าอก เวียนหัว แต่ไม่คิดว่าจะเป็นโรคนี้หลังจากเข้ารับรักษา จึงทราบว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยความเอาใจใส่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทำให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้น ผมมั่นใจว่า รพ.ทีอาร์พีเอช สามารถรักษาผู้ป่วยโรคนี้ได้ "

คุณประสาน อ่อนน้อม
ผู้เข้ารับการรักษาด้วยการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน