โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR)

ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR)
ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR) ประจำปี 2559  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป