โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ออกบูธเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ

ออกบูธเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
ออกบูธเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จ.ตรัง เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา