โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ออกหน่วยการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ

ออกหน่วยการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ
ออกหน่วยการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ในงานการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ