โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (ก.ย.)

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (ก.ย.)
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (ก.ย.)
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีกับหุ่นจำลองเพื่อหาความผิดปกติ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ และให้บริการตรวจวัดไขมันในร่างกาย ไขมันในช่องท้อง ดัชนีมวลกาย โดยเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย