โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

แพ็กเกจขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

 ขลิบหนังหุ้มปลาย (Circumcision) คือ การผ่าตัดเอาผิวหนังที่หุ้มปลายอวัยวะเพศชายออก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทำกันทั่วโลกสำหรับเด็กผู้ชายแรกเกิดและสามารถทำได้ทุกวัย โดยการขลิบหนังหุ้มปลายนั้นนิยมทำเพราะเป็นการกระทำที่สืบต่อกันมา ทำเพื่อสุขอนามัย หรือเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
สอบถามเพิ่มเติมที่

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม