โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

COVID-19 Drive Thru Test


 


COVID-19 Drive Thru Test

 เปิดลงทะเบียน Online กับบริการตรวจ COVID-19 ในรูปแบบ ' Drive Thru Test '

- มีหน่วยตรวจเฉพาะกิจ ที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ ณ ลานจอดรถด้านหลังแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- สามารถขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวผ่านเข้าจอดโดยไม่ต้องลงจากรถ เพียงแค่เปิดหน้าต่างเพื่อทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
- ส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจ ผลตรวจส่งผ่านทาง E-Mail

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.099 481 0330

ลงทะเบียนจองคิวตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
สอบถามเพิ่มเติมที่

กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม