โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้หญิง

 ป้องกันดูแลสุขภาพคุณสุภาพสตรี เพื่อสุขภาพที่ห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งรังไข่ และโรคมะเร็งปากมดลูก
โรคที่พบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก เพราะการตรวจคัดกรองป้องกันได้ การตรวจเจอในระยะแรกเริ่ม
ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูง เพราะป้องกันดีกว่ารักษา
สอบถามเพิ่มเติมที่

แผนกสูตินรีเวชวิทยา

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม