โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

 ใหม่! วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์
มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง เป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม
คิดเฉลี่ยต่อวันมีผู้หญิงไทยได้รับการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก 27 คน
และเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 14 คน การฉีด วัคซีน HPV
ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูก
จึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบขึ้นไป
สอบถามเพิ่มเติมที่

แผนกสูตินรีเวชวิทยา

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม