โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

โปรแกรม After COVID-19 CHECK UP PROGRAM

 

เคย ติดเชื้อโควิด สุขภาพถูกทำลาย ถึงโควิดจะหาย แต่ร่างกายยังไม่เต็ม 100
มาเช็กร่างกายให้ชัวร์ ด้วยโปรแกรม After COVID-19 CHECK UP PROGRAM
 
รายการตรวจเพิ่มเติม
ตรวจดูปริมาณภูมิคุ้มกันโดยรวมต่อเชื้อก่อโรค Covid-19 (Spike Protein Antibody)
และตรวจประสิทธิภาพความต้านทานการติดเชื้อก่อโรค Covid-19 (Neutralizing Antibody) ราคา 2,990 บาท
สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check Up Center

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม