โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ตรวจอัลตราซาวด์หาความผิดปกติของทารกในครรภ์

 
ตั้งครรภ์อุ่นใจ...ให้หมอ MFM ดูแล
 
แพทย์ MFM เป็นมากกว่าสูตินรีแพทย์ ทำหน้าที่ดูแลในเชิงลึกเกี่ยวกับมารดาและทารก
 
ตรวจอัลตราซาวด์หาความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตรวจโดยแพทย์ MFM
Anomaly Scan ราคา 2,650 บาท
Anomaly Scan + 4D ราคา 3,150 บาท
หมายเหตุ : ราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565
และให้บริการวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมที่

แผนกสูตินรีเวชวิทยา

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม