โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้