โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

นพ.จักรวาล วงศ์วิวัฒน์

สาขา อายุรศาสตร์
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
คุณวุฒิ
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2545
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
- อนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551
- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ ด้านหัวใจ และสวนขยายหลอดเลือดหัวใจ
แพทย์ออกตรวจ
  • ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
  • เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
  • อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด นัดหมายแพทย์

นพ.วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด นัดหมายแพทย์