โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก

สาขา อายุรศาสตร์
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
คุณวุฒิ  
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ
แพทย์ออกตรวจ
  • อังคาร 17.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ.วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด นัดหมายแพทย์

นพ.จักรวาล วงศ์วิวัฒน์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - การสวนหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด นัดหมายแพทย์