โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

พญ.ดวงดี วรรธนะเศรษฐ

สาขา กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิ
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2554
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (Pedatric Allergy and Immunology) พ.ศ.2560 
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก
แพทย์ออกตรวจ
  • จันทร์ 08.00 น. - 17.00 น.
  • อังคาร 08.00 น. - 17.00 น.
  • พุธ 08.00 น. - 17.00 น.
  • พฤหัสบดี 08.00 น. - 17.00 น.
  • ศุกร์ 08.00 น. - 20.00 น.
  • เสาร์ 09.00 น. - 12.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง