โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

พญ.นงรัตน์ มากแก้ว

สาขา ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
อนุสาขา
คุณวุฒิ  
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ การผ่าตัดผ่านกล้อง โรคทางมือ
แพทย์ออกตรวจ
  • พุธ 17.00 - 20.00 น.
  • เสาร์ 9.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง