โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

นพ.ธนวุฒิ ลออพิพัฒน์

สาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช
คุณวุฒิ
- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2557
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561
- อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช (Gynaecological Oncology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563 
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
แพทย์ออกตรวจ
  • จันทร์ 08.00 - 20.00 น.
  • อังคาร 08.00 - 20.00 น.
  • พุธ 08.00 - 20.00 น.
  • พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
  • ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
  • เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
  • อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง