โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

พาคนตรังกลับบ้าน

 
" พาคนตรังกลับบ้าน "
พี่น้อง ชาวตรัง หรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19
หากต้องการมาพักรักษาตัวในพื้นที่จังหวัดตรัง
โดย
ใช้สิทธิประกันและเงินสด
 
ลงทะเบียนขอพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช : 
 
รายละเอียดการให้บริการ
1.บริการห้องพักเดี่ยว ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
2.บริการรถรับผู้ป่วยจาก รพ.สนาม/กทม. กลับภูมิลำเนา
3.บริการรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โทร.099-481-0330
เพื่อ
ประสานงานในการเดินทาง ลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อระหว่างเดินทาง