โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ขั้นตอนการรับการฉีดวัคซีน ''ซิโนฟาร์ม'' หลังจากได้นัดหมายผ่านระบบแล้ว