โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชเปิดรับผู้ประกันตนประกันสังคม ปี 2565 โควต้า 50,000 ราย

 

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชเปิดรับผู้ประกันตนประกันสังคม ปี 2565 โควต้า 50,000 ราย
เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคม ของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.075-218988 ต่อ 2209 หรือ 088 765 0987