โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ผู้ประกันตนประกันสังคมทุกแห่ง และผู้มีสิทธิบัตรทอง รับการตรวจรักษาโรคโควิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 
ประกาศ ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2565
สำหรับ "ผู้ประกันตนประกันสังคมที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช"
สำหรับ "ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง "
 
สามารถใช้สิทธิเพื่อรับการตรวจรักษาโรคโควิดแบบ Home Isolation
ที่ รพ.ทีอาร์พีเอช จ.ตรัง ( ไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 150 คิว )
 
สำหรับสิทธิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
ใช้สิทธิรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้นสังกัด