โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

FLASH DEAL วัคซีนทางเลือก

 

FLASH DEAL วัคซีนทางเลือก
วัคซีนโมเดอร์นาเหลือ 1,200 บาท/เข็ม (จากปกติ 1,650 บาท)
ฉีดได้ 2 วันเท่านั้น 11 - 12 เมษายน 2565
 
ลงทะเบียนจองออนไลน์ : forms.gle/W7RDZuwBmYW4vbf79

**ลงทะเบียนแล้วสามารถ Walk-in มาฉีด ตามวัน-เวลาที่ระบุได้เลย**
หมายเหตุ : ชำระเงิน ณ วันที่ฉีด ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าบริการฉีดของโรงพยาบาล และค่าประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แล้ว
 
เงื่อนไข
- ราคานี้สำหรับการฉีดวันที่ 11 - 12 เมษายน 2565   เวลา 09:00 - 11.00 น.  และ  13.00 - 15.00 น.  เท่านั้น
- หากท่านไม่สามารถฉีดวันที่กำหนดได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการคิดราคา 1,650 บาทต่อเข็ม