โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ฟรี”

 

ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ฟรี”
 
สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 65 ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.65
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน
 
สอบถามถามข้อมูลเกี่ยวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th
หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง