โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ พร้อมกับ วัคซีน MODERNA ได้แล้ว


 สร้างภูมิให้มั่นใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ พร้อมกับ วัคซีน MODERNA ได้แล้ว
ราคาวัคซีน 2 เข็ม 1,800.- บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)✅
 
ท่านสามารถ walk in เข้ารับบริการฉีดได้ที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
ในวันที่ 13 , 20 และ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ชำระเงินในวันที่ท่านเข้ารับบริการ